Vackra hus från Göta kanal

Med dessa produkter med vackra hus vill vi hylla Göta kanal, ett av Sveriges största byggnadsverk och vår vattenväg tvärs genom Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern i väst till Mem vid Slätbaken i öst och är 190 km lång med 58 slussar. Transportleden är idag  en av Sveriges mest välbesökta och kända turistattraktioner. I Berg på Östgötasidan lyfts båtarna hela 18,9 meter genom sju trappsteg. 

Kanalbankarna kantas av 10 000 träd, vilka bildar världens längsta allé. Dessa träd står där inte enbart för sin skönhets skull. Trädens rotsystem skyddar bankarna mot erosion och läckor. Göta kanal är världens tredje längsta kulturhistoriska minnesmärke.